GẠCH ỐP LÁT CAO CẤP (20 sản phẩm)

100 x 100 NK DGL 1OF012
-20%
Giá bán: 512,000đ Giá công ty: 640,000đ
80120 VA High Glossy Luxury
-20%
Giá bán: 528,000đ Giá công ty: 660,000đ
1580 RHP 15801
-20%
Giá bán: 236,000đ Giá công ty: 295,000đ
8080 VN MQ 8801 ĐÁ MỜ
-20%
Giá bán: 256,000đ Giá công ty: 320,000đ
5050 TL 504 men bóng
-15%
Giá bán: 110,000đ Giá công ty: 130,000đ
3045 TL VR01V
-17%
Giá bán: 100,000đ Giá công ty: 120,000đ
3060 TL 3601
-19%
Giá bán: 125,000đ Giá công ty: 155,000đ
3060 mờ NK M3610
-20%
Giá bán: 140,000đ Giá công ty: 175,000đ
4040 Thien Loc LUX 4001
-15%
Giá bán: 130,000đ Giá công ty: 153,000đ
4040 Thien Loc 4401
-18%
Giá bán: 90,000đ Giá công ty: 110,000đ
2540 HM 2601
-14%
Giá bán: 95,000đ Giá công ty: 110,000đ
MB HM 4801
-20%
Giá bán: 200,000đ Giá công ty: 250,000đ
3030 Thiên Lộc 906 WC
-20%
Giá bán: 116,000đ Giá công ty: 145,000đ
5050 SV Thien Loc 551
-20%
Giá bán: 121,000đ Giá công ty: 152,000đ
6060 Vitto 8516 Ceramic Bóng
-23%
Giá bán: 125,000đ Giá công ty: 163,000đ
6060 NPG 6086 Porcelain Polish
-20%
Giá bán: 176,000đ Giá công ty: 220,000đ
6060 NPG 6070 Porcelain Polish
-20%
Giá bán: 168,000đ Giá công ty: 210,000đ
8080 NPG 8070 Porcelain Polish
-20%
Giá bán: 224,000đ Giá công ty: 280,000đ
60120 Catalan 1209 Porcelain Polish
-20%
Giá bán: 408,000đ Giá công ty: 510,000đ
Cotto 4040 đỏ trơn
-12%
Giá bán: 105,000đ Giá công ty: 120,000đ