Gạch đá Cao cấp Big size, High Glossy (11 sản phẩm)

100 x 100 NK DGL 1OF012
-20%
Giá bán: 512,000đ Giá công ty: 640,000đ
100 x 100 NK DGL 10TB022
-20%
Giá bán: 512,000đ Giá công ty: 640,000đ
100 x 100 NK DGL SXJ100845
-20%
Giá bán: 512,000đ Giá công ty: 640,000đ
100 x 100 NK DGL 10TB008
-20%
Giá bán: 512,000đ Giá công ty: 640,000đ
100 x 100 NK DGL 10F009
-20%
Giá bán: 512,000đ Giá công ty: 640,000đ
100 x 100 NK DGL KSD10001C
-20%
Giá bán: 552,000đ Giá công ty: 690,000đ
120 x 120 NK PH ROYAL
-20%
Giá bán: 720,000đ Giá công ty: 900,000đ
120 x 120 NK PH STATUARIO
-20%
Giá bán: 720,000đ Giá công ty: 900,000đ
80 x 120 NK VA 81201
-20%
Giá bán: 576,000đ Giá công ty: 720,000đ
80 x 120 NK VA 81202
-20%
Giá bán: 576,000đ Giá công ty: 720,000đ
80 x 120 NK VA 81217
-20%
Giá bán: 576,000đ Giá công ty: 720,000đ