CÔNG CỤ - VẬT TƯ HỖ TRỢ (20 sản phẩm)

Ke ron chữ thập
-20%
Giá bán: 168,000đ Giá công ty: 210,000đ
Cọ lăn CC Tím 23 cm
-15%
Giá bán: 26,000đ Giá công ty: 30,600đ
TAG A3
-15%
Giá bán: 170,000đ Giá công ty: 200,000đ
Ke ron chữ T
-20%
Giá bán: 168,000đ Giá công ty: 210,000đ
Cọ lăn CC Tím 15 cm
-15%
Giá bán: 20,000đ Giá công ty: 23,500đ
TAG A5
-15%
Giá bán: 204,000đ Giá công ty: 240,000đ
Ke nêm cân bằng
-20%
Giá bán: 168,000đ Giá công ty: 210,000đ
Cọ lăn CC Cam 23 cm
-15%
Giá bán: 22,000đ Giá công ty: 26,000đ
TAG A7
-15%
Giá bán: 298,000đ Giá công ty: 350,000đ
Chốt ke nêm cân bằng
-20%
Giá bán: 168,000đ Giá công ty: 210,000đ
Cọ lăn CC Cam 15 cm
-15%
Giá bán: 15,000đ Giá công ty: 17,600đ
TAG A9
-15%
Giá bán: 425,000đ Giá công ty: 500,000đ
Kiềm nêm chốt
-20%
Giá bán: 168,000đ Giá công ty: 210,000đ
Cọ lăn CC Cam 10 cm
-15%
Giá bán: 12,000đ Giá công ty: 14,100đ
Weber Tai Vis
-15%
Giá bán: 235,000đ Giá công ty: 275,000đ
Bay thép răng cưa
-23%
Giá bán: 75,000đ Giá công ty: 98,000đ
Expoxy 23cm
-15%
Giá bán: 32,000đ Giá công ty: 37,600đ
Weber Tai Fix
-15%
Giá bán: 289,000đ Giá công ty: 340,000đ
Expoxy 15 cm
-15%
Giá bán: 24,000đ Giá công ty: 28,300đ
Weber Tai 2 in 1
-15%
Giá bán: 418,000đ Giá công ty: 492,000đ