Ngói màu DIC - Nhật Bản (12 sản phẩm)

DIC Cam đậm
-16%
Giá bán: 16,000đ Giá công ty: 19,000đ
DIC đỏ ngói
-16%
Giá bán: 16,000đ Giá công ty: 19,000đ
DIC đỏ bầm
-16%
Giá bán: 16,000đ Giá công ty: 19,000đ
DIC đỏ đô
-16%
Giá bán: 16,000đ Giá công ty: 19,000đ
DIC đỏ tươi
-16%
Giá bán: 16,000đ Giá công ty: 19,000đ
DIC nâu
-16%
Giá bán: 16,000đ Giá công ty: 19,000đ
DIC đen
-16%
Giá bán: 16,000đ Giá công ty: 19,000đ
DIC xanh mực
-16%
Giá bán: 16,000đ Giá công ty: 19,000đ
DIC xanh mực đậm
-16%
Giá bán: 16,000đ Giá công ty: 19,000đ
DIC xám tro
-16%
Giá bán: 16,000đ Giá công ty: 19,000đ
DIC xanh lá
-16%
Giá bán: 16,000đ Giá công ty: 19,000đ
Phụ kiện ngói lợp DIC
Giá bán: Liên hệ