Bồn tự hoại (hầm ga) (8 sản phẩm)

Bồn tự hoại 500L
-22%
Giá bán: 2,109,000đ Giá công ty: 2,699,000đ
Bồn tự hoại 1000L
-29%
Giá bán: 3,319,000đ Giá công ty: 4,699,000đ
Bồn tự hoại 1500L
-33%
Giá bán: 4,429,000đ Giá công ty: 6,599,000đ
Bồn tự hoại 2000L
-32%
Giá bán: 6,339,000đ Giá công ty: 9,299,000đ
Bồn TM 1000L
-23%
Giá bán: 4,332,000đ Giá công ty: 5,600,000đ
Bồn TM 1600L
-22%
Giá bán: 5,368,000đ Giá công ty: 6,900,000đ
Bồn TM 2000L
-23%
Giá bán: 7,520,000đ Giá công ty: 9,750,000đ
Bồn TM 2500L
-23%
Giá bán: 9,132,000đ Giá công ty: 11,850,000đ