Đá tự nhiên sân vườn (20 sản phẩm)

3060 DTN Tím Khánh Hòa Thô
-15%
Giá bán: 200,000đ Giá công ty: 235,000đ
3060 DTN Trắng Phan Rang Khò
-15%
Giá bán: 275,000đ Giá công ty: 325,000đ
3060 DTN Vàng Bình Định Băm
-15%
Giá bán: 450,000đ Giá công ty: 530,000đ
3060 DTN Hồng Phan Rang Khò
-15%
Giá bán: 250,000đ Giá công ty: 294,000đ
3060 DTN Trắng Daknong Khò
-15%
Giá bán: 315,000đ Giá công ty: 370,000đ
3060 DTN Bazan Tổ ong Phẳng
-15%
Giá bán: 238,000đ Giá công ty: 280,000đ
3060 DTN Đen Đà Nẵng Chẻ
-15%
Giá bán: 247,000đ Giá công ty: 290,000đ
3060 DTN Trắng Suối Lau Thô
-15%
Giá bán: 196,000đ Giá công ty: 230,000đ
3060 DTN Trắng Suối Lau Khò
-15%
Giá bán: 225,000đ Giá công ty: 265,000đ
3060 DTN Trắng Xuân Sơn Khò
-15%
Giá bán: 306,000đ Giá công ty: 360,000đ
3060 DTN Đen Campuchia Khò
-15%
Giá bán: 336,000đ Giá công ty: 395,000đ
3060 DTN Tím Hoa Cà Khò
-15%
Giá bán: 250,000đ Giá công ty: 295,000đ
3060 DTN Tím Hoa Cà Thô
-15%
Giá bán: 204,000đ Giá công ty: 240,000đ
3060 DTN Nâu Phước Hòa Khò
-15%
Giá bán: 310,000đ Giá công ty: 365,000đ
3060 DTN Đỏ Nhạt Bình Định Thô
-15%
Giá bán: 310,000đ Giá công ty: 365,000đ
3060 DTN Đen Phú Yên Khò
-15%
Giá bán: 425,000đ Giá công ty: 500,000đ
3060 DTN Trắng Bình Định Thô
-15%
Giá bán: 255,000đ Giá công ty: 300,000đ
3060 DTN Trắng Bình Định Bóng
-15%
Giá bán: 264,000đ Giá công ty: 310,000đ
3060 DTN Xanh Thanh Hóa Băm
-15%
Giá bán: 330,000đ Giá công ty: 390,000đ
3060 DTN Xanh Thanh Hóa Sần
-15%
Giá bán: 350,000đ Giá công ty: 410,000đ