GẠCH SÂN VƯỜN, SÂN THƯỢNG (20 sản phẩm)

3060 DTN Tím Khánh Hòa Thô
-15%
Giá bán: 200,000đ Giá công ty: 235,000đ
Đá suối đa sắc
-17%
Giá bán: 265,000đ Giá công ty: 320,000đ
Terazo TL 28D
-15%
Giá bán: 95,000đ Giá công ty: 112,000đ
LB 30H81
-20%
Giá bán: 176,000đ Giá công ty: 220,000đ
GC Trắng đỏ
-15%
Giá bán: 212,000đ Giá công ty: 250,000đ
3060 DTN Trắng Phan Rang Khò
-15%
Giá bán: 275,000đ Giá công ty: 325,000đ
Đá suối LG đa sắc
-17%
Giá bán: 265,000đ Giá công ty: 320,000đ
Terazo TL 11V
-15%
Giá bán: 95,000đ Giá công ty: 112,000đ
LB 10H70
-20%
Giá bán: 116,000đ Giá công ty: 145,000đ
GC Trắng đỏ đen
-15%
Giá bán: 212,000đ Giá công ty: 250,000đ
3060 DTN Vàng Bình Định Băm
-15%
Giá bán: 450,000đ Giá công ty: 530,000đ
Đá suối đen
-17%
Giá bán: 265,000đ Giá công ty: 320,000đ
Terazo TL 19X
-15%
Giá bán: 95,000đ Giá công ty: 112,000đ
LB 07H70
-20%
Giá bán: 116,000đ Giá công ty: 145,000đ
GC Vàng đất
-15%
Giá bán: 212,000đ Giá công ty: 250,000đ
Bông gió Nghệ thuật - VN 001
-20%
Giá bán: 24,000đ Giá công ty: 30,000đ
3060 DTN Hồng Phan Rang Khò
-15%
Giá bán: 250,000đ Giá công ty: 294,000đ
Đá suối LG đen
-17%
Giá bán: 265,000đ Giá công ty: 320,000đ
Terazo TL 18XD
-15%
Giá bán: 95,000đ Giá công ty: 112,000đ
LB 25H70
-20%
Giá bán: 116,000đ Giá công ty: 145,000đ