NGÓI MÀU & PHỤ KIỆN NGÓI LỢP (20 sản phẩm)

Phụ kiện ngói KAHAVA
Giá bán: Liên hệ
Mikado Tráng Men Đỏ
-14%
Giá bán: 24,000đ Giá công ty: 28,000đ
CMC Tráng men Đỏ
--18%
Giá bán: 24,700đ Giá công ty: 21,000đ
Ngói SCG M1
-15%
Giá bán: 18,000đ Giá công ty: 21,300đ
Kahava KT1
-15%
Giá bán: 23,000đ Giá công ty: 27,000đ
DIC Cam đậm
-16%
Giá bán: 16,000đ Giá công ty: 19,000đ
Đỏ thanh long 905
-16%
Giá bán: 16,000đ Giá công ty: 19,000đ
Ngói lấy sáng 9v sóng lớn
-15%
Giá bán: 170,000đ Giá công ty: 200,000đ
Mikado Tráng Men Tím Than
-14%
Giá bán: 24,000đ Giá công ty: 28,000đ
CMC Tráng men Xanh dương
--18%
Giá bán: 24,700đ Giá công ty: 21,000đ
Ngói SCG M2
-15%
Giá bán: 18,000đ Giá công ty: 21,300đ
Kahava KT2
-15%
Giá bán: 23,000đ Giá công ty: 27,000đ
DIC đỏ ngói
-16%
Giá bán: 16,000đ Giá công ty: 19,000đ
Đỏ ngói 906
-16%
Giá bán: 16,000đ Giá công ty: 19,000đ
Ngói lấy sáng 22
-15%
Giá bán: 150,000đ Giá công ty: 177,000đ
Ngói lấy sáng 9v sóng nhỏ
-15%
Giá bán: 170,000đ Giá công ty: 200,000đ
Mikado Tráng Men Xanh Dương
-14%
Giá bán: 24,000đ Giá công ty: 28,000đ
CMC Tráng men Socola
--18%
Giá bán: 24,700đ Giá công ty: 21,000đ
Ngói SCG M3
-15%
Giá bán: 18,000đ Giá công ty: 21,300đ
Kahava KT3
-15%
Giá bán: 23,000đ Giá công ty: 27,000đ