Máy NLMT dạng Ống (16 sản phẩm)

Máy NLMT 304 Đại Thành 215L
-23%
Giá bán: 8,939,000đ Giá công ty: 11,599,000đ
Máy NLMT 304 Đại Thành 180L
-24%
Giá bán: 7,577,000đ Giá công ty: 9,999,000đ
Máy NLMT 304 Đại Thành 160L
-26%
Giá bán: 6,688,000đ Giá công ty: 8,999,000đ
Máy NLMT 304 Đại Thành 130L
-27%
Giá bán: 6,036,000đ Giá công ty: 8,299,000đ
NLMT 304 Toàn Mỹ 200L
-30%
Giá bán: 8,047,000đ Giá công ty: 11,500,000đ
NLMT 304 Toàn Mỹ 180L
-30%
Giá bán: 7,163,000đ Giá công ty: 10,280,000đ
NLMT 304 Toàn Mỹ 160L
-31%
Giá bán: 6,429,000đ Giá công ty: 9,280,000đ
NLMT 304 Toàn Mỹ 140L
-31%
Giá bán: 5,838,000đ Giá công ty: 8,490,000đ
Máy NLMT 316 Đại Thành 215L
-26%
Giá bán: 11,487,000đ Giá công ty: 15,599,000đ
Máy NLMT 316 Đại Thành 180L
-27%
Giá bán: 9,519,000đ Giá công ty: 13,099,000đ
Máy NLMT 316 Đại Thành 160L
-28%
Giá bán: 8,298,000đ Giá công ty: 11,599,000đ
Máy NLMT 316 Đại Thành 130L
-30%
Giá bán: 7,003,000đ Giá công ty: 9,999,000đ
Máy NLMT 316 Toàn Mỹ 220L - Chịu áp
-30%
Giá bán: 14,118,000đ Giá công ty: 20,230,000đ
NLMT 316 Toàn Mỹ 200L - Chịu áp
-30%
Giá bán: 12,598,000đ Giá công ty: 18,080,000đ
Ariston NLMT dạng ống 132 lít
-17%
Giá bán: 6,915,000đ Giá công ty: 8,330,000đ
Ariston NLMT dạng ống 150 lít
-19%
Giá bán: 8,159,000đ Giá công ty: 10,090,000đ