Ke gạch và công cụ ốp lát (6 sản phẩm)

Ke ron chữ thập
-20%
Giá bán: 168,000đ Giá công ty: 210,000đ
Ke ron chữ T
-20%
Giá bán: 168,000đ Giá công ty: 210,000đ
Ke nêm cân bằng
-20%
Giá bán: 168,000đ Giá công ty: 210,000đ
Chốt ke nêm cân bằng
-20%
Giá bán: 168,000đ Giá công ty: 210,000đ
Kiềm nêm chốt
-20%
Giá bán: 168,000đ Giá công ty: 210,000đ
Bay thép răng cưa
-23%
Giá bán: 75,000đ Giá công ty: 98,000đ