Công cụ - Vật tư Sơn nước (20 sản phẩm)

Cọ lăn CC Tím 23 cm
-15%
Giá bán: 26,000đ Giá công ty: 30,600đ
Cọ lăn CC Tím 15 cm
-15%
Giá bán: 20,000đ Giá công ty: 23,500đ
Cọ lăn CC Cam 23 cm
-15%
Giá bán: 22,000đ Giá công ty: 26,000đ
Cọ lăn CC Cam 15 cm
-15%
Giá bán: 15,000đ Giá công ty: 17,600đ
Cọ lăn CC Cam 10 cm
-15%
Giá bán: 12,000đ Giá công ty: 14,100đ
Expoxy 23cm
-15%
Giá bán: 32,000đ Giá công ty: 37,600đ
Expoxy 15 cm
-15%
Giá bán: 24,000đ Giá công ty: 28,300đ
Expoxy 10 cm
-15%
Giá bán: 18,000đ Giá công ty: 21,200đ
Cọ lăn phá bọt sơn Expoxy
-10%
Giá bán: 144,000đ Giá công ty: 160,000đ
Bàn cào sơn Expo
-11%
Giá bán: 680,000đ Giá công ty: 760,000đ
Sủi thép tẩy tường
-22%
Giá bán: 25,000đ Giá công ty: 32,000đ
Sủi nhựa tẩy tường
-17%
Giá bán: 19,000đ Giá công ty: 23,000đ
Cọ sơn TC gỗ 3 inch
-15%
Giá bán: 23,000đ Giá công ty: 27,000đ
Cọ sơn TC gỗ 1.5 inch
-18%
Giá bán: 14,000đ Giá công ty: 17,000đ
Khay Sơn
-15%
Giá bán: 12,000đ Giá công ty: 14,200đ
Bàn chà nhám
-15%
Giá bán: 12,000đ Giá công ty: 14,200đ
Giấy nhám 150
-20%
Giá bán: 1,000đ Giá công ty: 1,250đ
Giấy nhám 180
-21%
Giá bán: 1,100đ Giá công ty: 1,400đ
Nhám vải 150
-20%
Giá bán: 8,000đ Giá công ty: 10,000đ
Nhám vải 180
-20%
Giá bán: 9,000đ Giá công ty: 11,300đ