Bồn nước nhựa (20 sản phẩm)

Bồn nhựa Eco Toàn Mỹ
Giá bán: Liên hệ
Bồn nước đa chức năng
Giá bán: Liên hệ
Bồn nhựa thế hệ mới
Giá bán: Liên hệ
Bồn nhựa Plasma
Giá bán: Liên hệ
Plasma 500D
-33%
Giá bán: 1,484,000đ Giá công ty: 2,229,000đ
Plasma 1000D
-43%
Giá bán: 2,279,000đ Giá công ty: 4,019,000đ
Plasma 1500D
-43%
Giá bán: 3,294,000đ Giá công ty: 5,829,000đ
Plasma 2000D
-43%
Giá bán: 3,294,000đ Giá công ty: 5,829,000đ
Plasma 500N
-30%
Giá bán: 1,704,000đ Giá công ty: 2,449,000đ
Plasma 1000N
-37%
Giá bán: 2,759,000đ Giá công ty: 4,399,000đ
THM 750D
-31%
Giá bán: 1,842,000đ Giá công ty: 2,679,000đ
THM 1000D
-35%
Giá bán: 2,180,000đ Giá công ty: 3,329,000đ
THM 1500D
-36%
Giá bán: 3,225,000đ Giá công ty: 5,049,000đ
THM 2000D
-38%
Giá bán: 4,060,000đ Giá công ty: 6,559,000đ
THM 700N
-27%
Giá bán: 2,084,000đ Giá công ty: 2,849,000đ
THM 1000N
-29%
Giá bán: 2,779,000đ Giá công ty: 3,929,000đ
THM 1500N
-30%
Giá bán: 4,324,000đ Giá công ty: 6,149,000đ
THM 2000N
-27%
Giá bán: 5,459,000đ Giá công ty: 7,459,000đ
Đa chức năng 700D
-35%
Giá bán: 1,367,000đ Giá công ty: 2,097,000đ
Đa chức năng 1000D
-37%
Giá bán: 1,869,000đ Giá công ty: 2,969,000đ