60x60 - 80x80 Gạch đá giả gỗ tự nhiên (7 sản phẩm)