Phòng tắm kính Fendi (15 sản phẩm)

Fendi Inspire FIU 1X4 (900x900x1900)
-17%
Giá bán: 11,689,000đ Giá công ty: 14,080,000đ
Fendi Inspire FIV 1X3 (1000x1000x1900)
-17%
Giá bán: 9,429,000đ Giá công ty: 11,360,000đ
Fendi Inspire FIG 2X4 (1200x900x1900)
-17%
Giá bán: 9,554,000đ Giá công ty: 11,510,000đ
Fendi Inspire FIG 1X3 (1000x900x1900)
-17%
Giá bán: 9,006,000đ Giá công ty: 10,850,000đ
Fendi Inspire FIP 2X2 (1200x1900)
-17%
Giá bán: 7,852,000đ Giá công ty: 9,460,000đ
Fendi Inspire FIP 1X3 (1400x1900)
-17%
Giá bán: 8,699,000đ Giá công ty: 10,480,000đ
Fendi Diamond Luxury FDN - Vách ngăn (800x2000)
-17%
Giá bán: 6,159,000đ Giá công ty: 7,420,000đ
Fendi Diamond Luxury FDU-1X4 (1000x900X2000) Gold - 2 kệ kính
-17%
Giá bán: 23,622,000đ Giá công ty: 28,460,000đ
Fendi Diamond Luxury FDV-1X3 (1000x100x2000) Gold
-17%
Giá bán: 17,123,000đ Giá công ty: 20,630,000đ
Fendi Diamond Luxury FDG-3X3 (1100x900x2000) Gold
-17%
Giá bán: 19,215,000đ Giá công ty: 23,150,000đ
Fendi Diamond Luxury FDG-2X4 (1300x900x2000) Gold
-17%
Giá bán: 20,634,000đ Giá công ty: 24,860,000đ
Fendi Diamond Luxury FDG-1X3 (1300x2000) Gold
-17%
Giá bán: 18,028,000đ Giá công ty: 21,720,000đ
Fendi Diamond Luxury FDP-2X2 (1300x2000) Gold
-17%
Giá bán: 15,106,000đ Giá công ty: 18,200,000đ
Fendi Diamond Luxury FDP-1X3 (1300x2000) Gold
-17%
Giá bán: 15,887,000đ Giá công ty: 19,140,000đ