3060 mờ NK M3610

Mã sản phẩm: 3060 mờ NK M3610
Giá bán: 140,000đ Giá công ty: 175,000đ
  • GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC MATT
  • Nhà cung cấp: Thiên Lộc Home
  • Kích thước: 300x600mm
  • Bề mặt: men matt (men khô), mờ
  • Chất liệu: Ceramic
  • Sử dụng: Ốp được cho nhiều khu vực. 
Số lượng
Nhấp chuột vào ảnh để xem ảnh lớn và tải ảnh

Sản phẩm khác

3060 VN 1265-66 Mờ
-20%
Giá bán: 142,000đ Giá công ty: 178,000đ
3060 mờ NK M3621
-20%
Giá bán: 140,000đ Giá công ty: 175,000đ
MM PC 9007-08
-20%
Giá bán: 166,000đ Giá công ty: 207,000đ
3060 VHP KTM3983-84 Matt
-20%
Giá bán: 145,000đ Giá công ty: 182,000đ
3060 VN 8867-68 Mờ
-20%
Giá bán: 142,000đ Giá công ty: 178,000đ
3060 VN 3565-66 Mờ
-20%
Giá bán: 142,000đ Giá công ty: 178,000đ
3060 VHP KTM3980-81 Matt
-20%
Giá bán: 145,000đ Giá công ty: 182,000đ
3060 VN 1275-76 Mờ
-20%
Giá bán: 142,000đ Giá công ty: 178,000đ
3060 VN 3575-76 Mờ
-20%
Giá bán: 142,000đ Giá công ty: 178,000đ
3060 mờ NK M3620
-20%
Giá bán: 140,000đ Giá công ty: 175,000đ
3060 VHP KTM3979-80 Matt
-20%
Giá bán: 145,000đ Giá công ty: 182,000đ
MM PC 9047-48-49
-20%
Giá bán: 166,000đ Giá công ty: 207,000đ
MM PC 9003-04
-20%
Giá bán: 166,000đ Giá công ty: 207,000đ
3060 VN 8163-64 Mờ
-20%
Giá bán: 142,000đ Giá công ty: 178,000đ
3060 VHP KTM3975-76 Matt
-20%
Giá bán: 145,000đ Giá công ty: 182,000đ
3060 VHP KTM3977-78 Matt
-20%
Giá bán: 145,000đ Giá công ty: 182,000đ