3060 TL 3601

Mã sản phẩm: 3060 TL 3601
Giá bán: 125,000đ Giá công ty: 155,000đ
  • GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC 
  • Nhà cung cấp: Thiên Lộc Home
  • Kích thước: 300x600mm
  • Bề mặt: men bóng, mài cạnh, mí ghép
  • Chất liệu: Ceramic
  • Sử dụng: Ốp được cho nhiều khu vực. 
Số lượng
Nhấp chuột vào ảnh để xem ảnh lớn và tải ảnh

Sản phẩm khác

3060KC NK K3625BS
-20%
Giá bán: 140,000đ Giá công ty: 175,000đ
3060 HHP 66003-04 Surper Glossy
-20%
Giá bán: 170,000đ Giá công ty: 213,000đ
3060 NHT 3654 bóng
-19%
Giá bán: 125,000đ Giá công ty: 155,000đ
3060 AHP 36802 bóng
-20%
Giá bán: 124,000đ Giá công ty: 155,000đ
Men Bóng VG 306038
-21%
Giá bán: 155,000đ Giá công ty: 195,000đ
3060 NK T3602 bóng
-20%
Giá bán: 138,000đ Giá công ty: 172,000đ
3060 NK T3608BS bóng
-20%
Giá bán: 138,000đ Giá công ty: 172,000đ
3060 RHP CT3624-25 Bóng
-20%
Giá bán: 140,000đ Giá công ty: 175,000đ
3060 RHP 3603-04 Bóng
-20%
Giá bán: 140,000đ Giá công ty: 175,000đ
3060 HHP 67003-04 Surper Glossy
-20%
Giá bán: 170,000đ Giá công ty: 213,000đ
Men Bóng VG 306032
-21%
Giá bán: 155,000đ Giá công ty: 195,000đ
3060 VN 3171-72 BÓNG
-20%
Giá bán: 136,000đ Giá công ty: 170,000đ
3060 AHP 36805 bóng
-20%
Giá bán: 124,000đ Giá công ty: 155,000đ
3060 RHP 3609-10 Bóng
-20%
Giá bán: 140,000đ Giá công ty: 175,000đ
3060 NK T3607DT bóng
-20%
Giá bán: 138,000đ Giá công ty: 172,000đ
3060 NHT 3658 bóng
-19%
Giá bán: 125,000đ Giá công ty: 155,000đ
3060KC NK K3622BS
-20%
Giá bán: 140,000đ Giá công ty: 175,000đ
3060 AHP 36806 bóng
-20%
Giá bán: 124,000đ Giá công ty: 155,000đ
3060 RHP 3611 Bóng
-20%
Giá bán: 140,000đ Giá công ty: 175,000đ
Men Bóng VG 306041
-21%
Giá bán: 155,000đ Giá công ty: 195,000đ